2 april 2003, nr 14

 

Svenska ingenjörer gör Nortels säkra wlan

    Håkan Millroth.

När kanadensiska Nortel nu lanserar en rad nya säkerhetsprodukter för trådlösa nät står svenska utvecklare bakom den viktigaste nyheten. Säkerhetsväxeln 2250 för wlan har tagits fram av de svenska utvecklarna på före detta Bluetail.

Säkerhetsväxeln ingår i en ny produktfamilj som riktar sig till företag och operatörer som driver trådlösa nät. Den möjliggör bland annat säker roaming mellan olika accesspunkter som kan finnas på olika våningsplan inom ett företag.

- Hittills har de trådlösa näten haft en ganska enkel uppbyggnad och det har varit svårt att få både mobilitet och säkerhet i näten, säger Håkan Millroth.

Han är en av Bluetails grundare och numera teknikchef för Alteon-delen av Nortel.

- Vi för över säkerhetsfunktionen från accesspunkten till en säkerhetsväxel. Säkerhetsväxeln är den femte produkten som Nortel lanserar och som bygger på den svenska Bluetail-plattformen.

Startade med säkrare e-post

Programvaruföretaget Bluetail köptes upp av amerikanska Alteon Websystems hösten 2000 för motsvarande 1,4 miljarder kronor. Strax därefter köptes Alteon upp av Nortel.

Bluetail riktade sig från början mot Internetleverantörer och hade bland annat utvecklat ett system för att prioritera e-post.

Grunden är en plattform gör det enklare att administrera och skala upp webbaserade IT-system.

Grundtekniken är hämtad från telekomindustrin där Bluetail har sina rötter. Bolaget grundades av 12 utvecklare från Ericsson. Kärnan i plattformen har kodats i programspråket Erlang som utvecklats av Ericsson.

Marie Alpman